Verjaren verkeersboetes?

Moet je een jaar na de overtreding de verkeersboete nog betalen? Wanneer je een bekeuring ontvangt wegens een verkeersovertreding, maar je een jaar later nog steeds geen boete hebt binnen gekregen, moet je deze dan nog betalen? Of verjaart die gewoon?

Wanneer de boete op zich laat wachten betekent dit niet dat de boete verjaard is. Er is een wezenlijk verschil tussen verjaring van vervolging en verjaring van de strafuitvoering. Wanneer je dus moet wachten op de boete, gaat het dus om verjaring van de strafuitvoering. Het overgrote deel van verkeersboetes zijn trouwens correctionele straffen. Dit kan misschien vreemd klinken daar deze worden uitgesproken op een politierechtbank. 

Als we de verjaringstermijnen bekijken lezen we in het Strafwetboek dat correctionele straffen verjaren na 5 jaren en politiestraffen verlopen na 1 jaar na datum van de uitspraak. In aangehaald geval zal de boete pas na 5 jaar vervallen. Je mag dus nog maximaal 4 jaar wachten op je boete. 

Wanneer je je boete ontvangt is afhankelijk van de werklast, gerechtelijke achterstand en de capaciteit van het personeel. Dit kan ervoor zorgen dat je nog even moet wachten voordat je de boete effectief moet betalen.

Wenst u te weten welke straf of boete u mag verwachten voor uw verkeersoverteding?

Vul dit formulier in en je ontvangt van onze specialisten een inschatting van de straf of boete die u mag verwachten. Zij zullen op basis van jouw informatie, hun expertise en onze databank met vonissen de mogelijke boete berekenen. Deze informatie is volledig gratis, jouw informatie wordt niet gedeeld met derden!